Logo Rijksoverheid

Topcongres Omgevingswet: 6 maart 2020

Met de nieuwe datum voor het Topcongres Omgevingswet hopen we zoveel mogelijk mensen in staat te stellen elkaar te ontmoeten om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen en meer inzicht te geven in de vraag wat er in elk geval moet gebeuren om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet in 2021 en wat het effect van deze wet is op directie- en managementvraagstukken. Onderwerpen als verandering, participatie, maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, digitale dienstverlening, en veel meer komen op dit congres aan de orde. De inschrijving heropent op korte termijn. Wilt u dan automatisch een uitnodiging ontvangen? Stuur dan een e-mail aan info@topcongresomgevingswet.nl.

Bent u klaar voor 2021?

Begin 2020 organiseert het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet het ambtelijke Topcongres Omgevingswet: Bent u klaar voor 2021?

Met dit congres willen wij u als topambtenaar inzicht bieden in de vraag wat er in elk geval moet gebeuren om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet in 2021. Hoe de Omgevingswet u kan helpen bij het realiseren van uw maatschappelijke opgaven. Hoe we bij de toepassing van de wet de verhouding tussen overheid en burger kunnen verbeteren. En hoe u sturing kan geven aan een andere manier van werken.

Sprekers zoals Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en Diederik Samsom, toekomstig EU-kabinetschef klimaat- en milieubeleid, inspireren u met hun visie op de Omgevingswet en maatschappelijke vraagstukken. Heleen Groot, directeur interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet, praat u bij over de stand van zaken van de invoering van de Omgevingswet en het digitale stelsel. In diverse deelsessies wisselt u onder leiding van deskundigen ervaringen uit, gaat u in discussie, en doet u nieuwe inzichten op.

Bent u binnen uw ambtelijke organisatie als topambtenaar verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet? Mis dit congres dan niet!

Wat
Ambtelijk Topcongres Omgevingswet

Wanneer
Vrijdag 6 maart 2020

Tijdstip
11:30 – 18:00 uur

Waar
Het Spoorwegmuseum Utrecht
Maliebaanstation
3581 XW Utrecht

Navigatieadres
Johan van Oldenbarneveltlaan 1
3581 XZ Utrecht

.
Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De wet die u de instrumenten biedt om uw maatschappelijke opgaven binnen de fysieke leefomgeving te realiseren: energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie, circulaire economie, natuur, water, infrastructuur en meer. En die leidt tot veranderingen binnen en buiten uw organisatie. Zoals de aanpassingen van de digitale loketfunctie, veranderingen in processen en procedures die leiden tot een andere manier van werken voor u en uw medewerkers. Ook participatie en daarmee de grotere rol voor bewoners en ondernemers veranderen de verhoudingen tussen uw organisatie en de samenleving. Bent u er klaar voor?
.

Programma

Wat kunt u verwachten?

Bekijk het programmaBekijk de sessies

Aanmelden


Wilt u het Topcongres Omgevingswet niet missen?

Meld u nu aan

Locatie en route


Het Spoorwegmuseum Utrecht

Plan uw route