Logo Rijksoverheid

Topcongres Omgevingswet: 6 maart 2020

Bent u klaar voor 2021?

Het Topcongres Omgevingswet geeft de ambtelijke top inzicht in wat er moet gebeuren om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Hoe de Omgevingswet gebruikt kan worden bij het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en kan helpen om de verhouding tussen overheid en burger te verbeteren. We bieden concrete handvatten, dagen u uit, delen de worsteling en inspireren elkaar. Bent u binnen uw ambtelijke organisatie als topambtenaar verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet? Mis dit congres dan niet!

Programma
We hebben een uitgebreid en divers programma voor u samengesteld. Zo inspireert sociaal psycholoog Arend Ardon u over hoe met verandering en vernieuwing te komen tot memorabele resultaten. Gemeentesecretaris Cis Apeldoorn vertelt over de interbestuurlijke samenwerking Zaanstreek-Waterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat u zien hoe hun integrale participatieaanpak Durgerdam werkt. Gemeentesecretaris Cees Vermeer leidt de discussie over de Omgevingswet en de lessen uit het sociaal domein. En de verandermanagers van de koepels praten u in sneltreinvaart bij over de essentiële zaken van de Omgevingswet en de veranderingen die de wet met zich meebrengt binnen en buiten uw organisatie.

Plenair ontmoet u Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) die ingaat op de energietransitie met de Omgevingswet als middel om uw doelen te halen. Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman, die vanuit het perspectief van de burger zijn visie op de Omgevingswet en de relatie tussen burger en overheid met u deelt. En Maarten Schurink, SG van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, deelt zijn inzichten om de Omgevingswet te benutten om de lokale democratie te versterken.

Maar er is veel meer! Klik hier voor het volledige programma.

Wat
Ambtelijk Topcongres Omgevingswet

Wanneer
Vrijdag 6 maart 2020

Tijdstip
11:30 – 18:00 uur

Waar
Het Spoorwegmuseum Utrecht
Maliebaanstation
3581 XW Utrecht

Navigatieadres
Johan van Oldenbarneveltlaan 1
3581 XZ Utrecht

.
Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De wet die u de instrumenten biedt om uw maatschappelijke opgaven binnen de fysieke leefomgeving te realiseren: energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie, circulaire economie, natuur, water, infrastructuur en meer. En die leidt tot veranderingen binnen en buiten uw organisatie. Zoals de aanpassingen van de digitale loketfunctie, veranderingen in processen en procedures die leiden tot een andere manier van werken voor u en uw medewerkers. Ook participatie en daarmee de grotere rol voor bewoners en ondernemers veranderen de verhoudingen tussen uw organisatie en de samenleving. Bent u er klaar voor?
.

Programma

Wat kunt u verwachten?

Bekijk het programmaBekijk de sessies

Aanmelden


Wilt u het Topcongres Omgevingswet niet missen?

Meld u nu aan

Locatie en route


Het Spoorwegmuseum Utrecht

Plan uw route