Logo Rijksoverheid

Aanmelden

Via onderstaand formulier meldt u zich aan voor het Topcongres Omgevingswet op vrijdag 6 maart 2020. De aanmelding sluit op 26 februari of bij het bereiken van het maximale aantal deelnemers. Bij vragen kunt u contact opnemen met info@topcongresomgevingswet.nl.

Voor wie:
U bent binnen uw ambtelijke organisatie verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet en/of de digitale voorzieningen. Uw functie is gemeentesecretaris, secretaris-directeur, provinciesecretaris, directeur ICT, fysieke leefomgeving, RO of vergelijkbaar bij een overheidsorganisatie.

Programmamanagers Omgevingswet:
De doelgroep voor het Topcongres Omgevingswet is de ambtelijke top om ook op dit niveau de discussie op gang te brengen en bewustwording te stimuleren. We kunnen ons echter voorstellen dat u graag over de opgedane inzichten in gesprek wilt gaan met uw directie. Om die dialoog te faciliteren maken we graag een uitzondering en zijn programmamanagers welkom mits zij minimaal één persoon uit de top van zijn of haar ambtelijke organisatie meebrengen.