Logo Rijksoverheid

Programma

Onderstaand het complete programma voor het Topcongres Omgevingswet. Naast het plenaire deel bieden wij u verschillende deelsessies aan. Onder sessies of het te downloaden programma vindt u de beschrijvingen. Uw keuze geeft u aan op het aanmeldformulier.

Heeft u een specifieke vraag over de Omgevingswet die u eens aan een specialist wilt voorleggen? Tijdens de pauzes kunt u terecht in de dubbeldekker voor een sneltreingesprek met een expert.

Erik Jan van Kempen, directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en dagvoorzitter Arjan Nijenhuis, MT-lid en relatiemanager Omgevingswet bij de directie Aandeslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heten u van harte welkom. Het woord is vervolgens aan:

Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaat in op de de Omgevingswet als middel om de lokale democratie te versterken;

Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman, deelt vanuit het perspectief van de burger zijn visie op de Omgevingswet en de relatie tussen burger en overheid;

Heleen Groot, directeur interbestuurlijk programma Aan de slag, praat u bij over de invoering van de Omgevingswet, het digitale stelsel en de ervaringen in het land.

1. De essentie van de Omgevingswet voor managers.
2. Beweging creëren, leiderschap en de Omgevingswet.
3. Het nieuwe Omgevingsloket: kansen, uitdagingen en prioriteiten.
4. Netwerk Jong leefomgeving: gaan we straks echt anders werken?
5. Omgevingswet en de lessen uit de implementatie van de 3D’s
6. De energietransitie en de Omgevingswet.
7. Interbestuurlijke samenwerking in de regio Zaanstreek-Waterland.
8. Participatieaanpak in de interbestuurlijke keten: casus Durgerdam.
9. Dilemma’s bij veranderprocessen.

Klik hier voor meer informatie over de sessies.

1. Gemeente Leidschendam-Voorburg: Leren door te doen.
2. Gemeente Alphen a/d Rijn: Ambtelijk richting geven aan de invoering van de Omgevingswet
3. Voor wie doen we het ook al weer?
4. Mensen maken de stad. Hoe dan?
5. De VNG presenteert haar effectenmodel.
6. Beweging creëren, leiderschap en de Omgevingswet
7. Het nieuwe Omgevingsloket: kansen, uitdagingen en prioriteiten.
8. Waterschap Zuiderzeeland: Waterbeheer onder de Omgevingswet
9. Gebruikerstesten – “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.”

Klik hier voor meer informatie over de sessies.

Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) gaat in op de energietransitie met de Omgevingswet als middel om uw doelen te halen.

Let op: dit programma is onder voorbehoud van wijzigingen.